Health Baku Medical Center
Ünvanımız
Azərbaycan, Bakı ş.,
Yəhya Bakuvi küç., 48
Web
info@healthmed.az
www.healthmed.az
Telefonlar
(012) 564 20 88
(012) 564 30 88
(012) 564 46 88
(012) 564 47 88
Haqqımızda

Xoş gәlmişsiniz. Bizim әsas mәqsәdimiz әn yeni tibbi üsulları tәtbiq etmәk, klinikamızda müayinә, müalicә vә bәrpa proseslәrini, yeganә bir prosesdә cәmlәşdirmәkdir. Klinika әn yeni avadanlıqlarla tәchiz olunmuş, Azәrbaycanın aparıcı mütәxәsislәrinin çalışdığı tibb müәssisәdir. Bundan başqa dünya ölkələrinin aparıcı mütəxəssisləri, o cümlədən İsrail mütəxəssisləri klinikamızda fəaliyyət göstərir. Saytımızda sizi narahat edәn xәstәliklәr, o xәstәliklәrin müayinә vә müalicә metodları haqqında yetәrincә geniş mәlumatlar әldә edә bilәrsiniz. Müvafiq müayinә, tibbi prosedur, cәrrahiyyә әmәliyyatlarının v.s. tibbi xidmәtlәri dә sizlәrә tәqdim olunur. Saytımızda peşәkar mütәxәssislәr tәrәfindәn konsultasiyalar da aparılır. Hәkimlәrә bizim vasitәmizlә sual verәrәk sәhhәtinizlә bağlı problemlәrin hәllini tapacaqsınız. Klinikamizda Ambulator baxışların tәşkili, cәrrahiyә vә onlayn konsultasiyalar mövcuddur.