Oftalmologiya
 • Ümumi məlumat

  Oftalmologiya sahәsindә Azәrbaycanda analoqu olmayan

  müayinә, müalicә avadanlığımız mövcuddur. O avadanlıqla (hәm böyüklәrdә hәm

  uşaqlarda) diaqnostik müalicә, o cümlәdәn göz dopleri, göz ultrasәs müayinәsi, görmə sahəsinin təyini, buynuz qişasının topoqrafiyası, göz dibinin rəqəmsal muayinəsi

  olunur.

 • Xidmətlər
 • Həkimlər