Endokrinologiya
  • Ümumi məlumat

    Endokrinologiya şöbәsindә bütün endokrin xәstәliklərin müayinәsi, diaqnostikası vә müalicәsi hәyata keçirilir. Bu müayinә vә müalicәdә laborator və USM diaqnostikasındandan istifadә olunur. Klinikamızda endokrinoloji xәstәlәrə medikomentoz müalicә ilə yanaşı, ehtiyac olduqda cәrrahi müdaxilә də edilir

     

  • Xidmətlər
  • Həkimlər