Stomatologiya
  • Ümumi məlumat

    Stomatologiya şöbәsindә terapiya, ortopediya, ortodontiya, endodantiya o

    cümlәdәn implantologiya fәaliyyәt göstәrir. Әn müasir avadanlıqlaqrdan istifadә

    olunmaqla müalicә hәyata keçirilir.

  • Xidmətlər
  • Həkimlər