Radiologiya
  • Ümumi məlumat

    Radiologiya şöbәsindә rentgen və  mamografiya, kompüter tomoqrafiya, ultrasәs

    vә dopler müayinələr әn müasir rәqәmsal avadanlıqlarla aparılır.Bu da müayinələrin maksimal dərəcədə dəqiq aparılmasını təmin edir.

  • Xidmətlər
  • Həkimlər