Laboratoriya
  • Ümumi məlumat

    Laboratoriya şöbәsindә müasir laborator diaqnostika

    avadanlıqları istifadә olunur. O cümlәdәn laboratoriyamız  ROCHE firmasının Cobas cihazları ilə təmin olunub . Klinika

    geniş laboratoriyaya malikdir. Kliniki, biokimyәvi, bakterialoji ,immunoloji ,seroloji ,hemostaz vә PZR müayinәlәr aparılır.

  • Xidmətlər
  • Həkimlər