Travmatologiya vә Ortopediya
 • Ümumi məlumat

  Travmatologiya vә Ortopediya şöbәsindә

  Avropa vә dünya standartlarına uyğun ən yeni texnologiyalarından istifadә edilərək әmәliyyatlar

  hәyata keçirilir. Klinikamız 24 saat ərzində hər hansı bir zədə almış xəstələri qəbul etmək, müayinə və müalicəsini, lazimi cərrahi əməliyyatları həyata keçirmək imkanlarına malikdir. Travmatologiya vә Ortopediya sahәsindә böyük və uşaqları, o cümlәdәn anadan gәlmә qüsurları uğurla müalicә etmәk mümkündür.

  Klinikamızın hәm stasionar, həm əməliyyat otağı daxili müasir rentgen qurğuları onlayn, dərhal rentgen görüntüləri almaq və lazım olan manipulyasiyaları həyata keçirmək imkanlarına mailikdir.

 • Xidmətlər
 • Həkimlər