Urologiya
  • Ümumi məlumat

    Urologiya şöbәsindә hәm böyüklәr, hәm uşaqlar üçün uroloji

    müayinәlәr vә әmәliyyatlar keçirilir. Urologiyada rentgen və kontrast rentgen, ultrasәs müayinәsi istifadә olunur.

    Uroloji әmıliyyatlar az invaziv (qan itkisiz) kiçik dəri dəliklərdən Karl Ştorz avadanlıqları ilə  laparoskopik usullarla həyata keçirilir

  • Xidmətlər
  • Həkimlər